Privacybeleid

 

Inleiding

Met de ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen is het noodzakelijk bijzondere aandacht te besteden aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daarom verbinden wij ons ertoe de vertrouwelijkheid van de door ons verzamelde persoonlijke informatie te respecteren.

 

1. Verzameling van persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie verzameld door Gifts-custopolis.com, een site van Neaxia Management

 

Hoofdzetel
Giervalkenlaan 10/34

1170 Watermaal BosvoordePotaerdenbergstraat, 3a

E-mail : info@gifts-custopolis.com

Telefoon: +32 494 45 30 15

Rubriek website: Privacybeleid

 

 • Naam

 • Voornaam

 • Postadres

 • Postcode

 • E-mail adres

 • Telefoon/faxnummerWij verwerken uw persoonsgegevens altijd op een rechtmatige manier:

 

 • Met toestemming;

 • Om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting

 • Met het oog op de verwerking van de verkoop

 • In het geval van een rechtmatig belang dat zwaarder weegt dan het belang van de betrokkene

 

De persoonlijke informatie die wij verzamelen, wordt verzameld via formulieren en door de interactiviteit die tussen u en onze website tot stand komt. Wij gebruiken ook cookies en/of logbestanden om informatie over u te verzamelen, zoals beschreven in de volgende paragraaf.

Zoals de wet voorschrijft, verwerken wij geen gevoelige gegevens, zoals gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, opvattingen of seksuele geaardheid.2. Kinderen 

 

Kinderen onder de 18 jaar mogen in geen geval gebruik maken van onze diensten.

Neaxia Management aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze site door kinderen en jongeren en behoudt zich het recht voor om bestellingen door kinderen of jongeren te weigeren.

 

Neaxia Management behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. Indien u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens

 

Neaxia Management

Leuvensesteenweg 46-2
3080 Tervuren

E-mail: info@gifts-custopolis.com

Telefoon: +32 494 45 30 15

Deel van de website: Privacybeleid

 

3. Vormen en interactiviteit 

 

Uw persoonlijke informatie wordt verzameld via de volgende formulieren:

 

 • Website inschrijvingsformulier

 • Bestelformulier

 

Wij gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

 

 • Bestelling volgen

 • Informatie / Promotionele aanbiedingen

 • Statistieken

 •  Contact 

 

Uw informatie wordt ook verzameld via de interactiviteit die kan plaatsvinden tussen u en onze website op de volgende manieren:

 

 • Opmerkingen

 

Wij gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden

 

 • Informatie of promotieaanbiedingen

 • Statistieken

 • Contact

 

4.  Recht van bezwaar en herroeping

 

Wij verbinden ons ertoe u het recht te bieden om bezwaar te maken en uw persoonsgegevens in te trekken.

Onder het recht van verzet wordt verstaan de mogelijkheid die internetgebruikers wordt geboden om te weigeren dat hun persoonlijke informatie wordt gebruikt voor bepaalde doeleinden die bij het verzamelen ervan worden vermeld.

 

Onder het herroepingsrecht wordt verstaan de mogelijkheid die internetgebruikers wordt geboden om te verzoeken dat hun persoonlijke informatie niet langer voorkomt in bijvoorbeeld een mailinglist.

 

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u

 

Neem contact op met 

Neaxia management

Leuvensesteenweg 46-2

3080 Tervuren

E-mail: info@gifts-custopolis.com

Telefoon: +32 494 45 30 15

Deel van de website: Privacybeleid5. Recht van toegang

Wij verbinden ons ertoe een recht van toegang en rectificatie toe te kennen aan de betrokken personen die de hen betreffende informatie wensen te raadplegen, te wijzigen of zelfs te schrappen.

 

Dit recht kan worden uitgeoefend:

 

Door Neaxia management

Leuvensesteenweg 46-2
3080 Tervuren

E-mail: info@gifts-custopolis.com

Telefoon: +32 494 45 30 15

Deel van de website: Privactbeleid

 

6. Beveiliging

 

De persoonlijke informatie die wij verzamelen, wordt in een beveiligde omgeving bewaard. Personen die voor ons werken zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen, gebruiken wij de volgende maatregelen:

 

 • SSL-protocol

 • Toegangsbeheer - bevoegde persoon

 • Software voor netwerkbewaking

 • Computer back-up

 • Gebruikers-ID / wachtwoord

 • Firewall

 

Wij verbinden ons ertoe een hoge graad van vertrouwelijkheid te handhaven door gebruik te maken van de laatste technologische innovaties om de privacy van uw transacties te waarborgen. Aangezien echter geen enkel mechanisme maximale veiligheid biedt, is er altijd een zeker risico verbonden aan het gebruik van het internet om persoonlijke informatie door te geven.7. Links

 

U vindt op onze Gifts-custopolis.com site links naar andere websites en links naar sociale media. Zodra u echter onze site verlaat, zijn de privacyverklaring en de verantwoordelijkheden van Gifts-custopolis.com (Neaxia Management) niet langer van toepassing.

 

8. Wetgeving

 

Wij verbinden ons ertoe te voldoen aan de wettelijke bepalingen die zijn opgenomen in de GDPR

 

Wetgeving: 30 juli 2018. - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens

 

9. Aanvaarding van de privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring geeft u zoveel informatie als u nodig hebt om te kunnen kiezen of u onze website wilt bekijken en gebruiken of niet. Door op onze site Gifts-custopolis.com te verblijven, erkent u en gaat u akkoord met de privacyverklaring. U stemt automatisch in met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. 10. Heeft u nog vragen?

 

Als u het antwoord op uw vragen niet vindt in ons document "Privacybeleid" of op onze website: Gifts-custopolis, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via :

1. E-mail: info@gifts-custopolis.com

2. Het formulier op de website: Contacteer ons

3. Per post naar het adres:

Neaxia Management

Leuvensesteenweg 46-2
3080 Tervuren

België