Verzoek om verwijdering van persoonsgegevens in het kader van de Europese privacywetgeving 


In het kader van de eerbiediging van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u het volste en volledige recht om te vragen dat sommige van uw persoonlijke gegevens worden verwijderd. Het team van Gifts-custopolis.com is immers verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van al zijn klanten, prospecten en alle personen die zich via Facebook, Google of rechtstreeks op onze site hebben geregistreerd: Gifts-custopolis.com 

 

Door het contactformulier in te vullen met de volgende essentiële informatie: uw volledige naam (naam + voornaam) uw e-mailadres, zullen wij overgaan tot de verwijdering van uw persoonlijke gegevens die op onze site Gifts-custopolis.com geregistreerd zijn.


Contact Gifts-custopolis.com